Wizyta u dra Siembiedy
26 Wrzesień 2008

Wizyta u dra Siembiedy:

Editio Princeps Kaprys Rejenta "Uno"
HD A, ED 0/0

Esto Perpetua Kaprys Rejenta "Bojka"
HD A, ED 0/0