Międzynarodowa Wystawa w Kielcach
18 Listopad 2007

Kielce (PL), wystawa międzynarodowa

sędzia: K. Opara (PL)

ESTO PERPETUA Kaprys Rejenta "Bojka"

oc. wybitnie obiecująca, lok. I

EDITIO PRINCEPS Kaprys Rejenta "Uno"

oc. wybitnie obiecująca, lok. III